TC SPORT FOOD CO.,LTD - Nhà nhập khẩu và phân phối các thương hiệu TPBS hàng đầu tại Mỹ. Hotline: 028.3636.0167 - 094.777.9886 / Fax: 028.3820.6007
Chào bạn, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Giấy chứng nhận

BẢNG CÔNG BỐ ATTP

1. BINH LAC INOX: https://drive.google.com/open?id=1OwHzUOfqleqjA3i8wm6SRVKX45sdDNea

2. BINH LAC NHỰA: https://drive.google.com/open?id=1AwLqCdjOQHl-y-SDaM75OKBOrrYP3HzG

3. LIMITLESS INSPIRE PROTEIN SHAKE - ICED COFFEE: https://drive.google.com/open?id=1uyMlBSIdP7zWkHchxuuKhvF6s_QHLW8N

4. LIMITLESS INSPIRE PROTEIN SHAKE - STRAWBERRY DELIGHT: https://drive.google.com/open?id=1L-lURP9mJPWX_VEp2VsAwf9dsZbNsRPi

5. LIMITLESS EMPOWER NATURAL PROTEIN BAR BANANA CARAMEL: https://drive.google.com/open?id=1ETe0DUZBU56fR8W1HJPMxqjs4DGZcFIO

6. LIMITLESS EMPOWER NATURAL PROTEIN BLEND- INDULGENT DUTCH CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1OvCR28vKPzHRZnj3vq67eqd6RwnWJL5z

7. LIMITLESS EXCEL MASS GAINER PRO- CREAMY CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1lXOIiUd2z83YJvnQZ96nLhcFHZlCxSit

8.  BINH LAC DUNG NUOC MUSCLETECH: https://drive.google.com/open?id=1V3dMAy0la9NbZg2a1TUYG_inq427kiJV

9. MASS GAINER STRAWBERRYhttps://drive.google.com/open?id=1ynvmoZTx_CPp22WgNyxx3yUyEzRcntL5

10. MASS GAINER DELUXE CHOCOLATE : https://drive.google.com/open?id=1CBS2O47OHkPiHPCLcOwBQoQ_0tTHWQuI

11.  MASS GIANER CHOCOLATEhttps://drive.google.com/open?id=1doYEcBA5R4KGT6k6YlC0p0m8S5oJQND4

12.  MASS TECH CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1Rt2uJrq9qs7dZ2H8r7bHoNbPD2jhVJxS

13. MASS TECH EXTREME 2000 VANILLA MILKSHAKE: https://drive.google.com/open?id=1yhTrdC9If3G-ww8spXetjKJ3ONOfhLDi

14. NITRO TECH 100% WHEY GOLD CHOCOLATE MOCHA CAPPUCCINO: https://drive.google.com/open?id=1xjB__SbTaMeidgbBVbhieohentbSCSLT

15. NITRO TECH CASEIN GOLD VANILLA: https://drive.google.com/open?id=1FwIQ3Gjl6dAFFO9w8V4nXknw79VANzl0

16. NITRO TECH CHOCOLATE MILK: https://drive.google.com/open?id=157ljI7gHn05Y7Xdo1hXu_hCshOoBSWhi

17. NITRO TECH CHOCOLATE MINT: https://drive.google.com/open?id=1-_zf6C7Iy-DZxy77LeJhUlt2dFr5OAKB

18. NITRO TECH MOCHA CAPPUCCINO: https://drive.google.com/open?id=1TjjjeRHexd3bjb-twQmqtrzlikysdEhN

19. NITRO TECH NATURALLY  CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=18C_FuLa1yVEXYhjPucNlMTXYa03rmPPS

20. NITRO TECH NATURALLY  VANILLA: https://drive.google.com/open?id=1O0uUq2lfw1_DR1Uq3Zmh6EGeAps2sU6x

21.  NITRO TECH RIPPED CHOCOLATE FUDGE BROWNIE: https://drive.google.com/open?id=1kZLSaZdAkJRV3Lj0xKG3OYRDu-MjCrMi

22. NITRO TECH STRAWBERRY: https://drive.google.com/open?id=1FCf6vfuHM1JdVTozCewq70VxrMtHWlIF

23. NITRO TECH 100% WHEY GOLD VANILLA: https://drive.google.com/open?id=1rTLm3oefU8O2REsgEVGanOoTJ232nneo

24. NITRO TECH WHEY PLUS ISOLATE GOLD DOUBLE RICH CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1kZR70WEXWr8AMgdF2fcLmZ0wfA4X5fDb

25. NITRO TECH WHEY PLUS ISOLATE GOLD VANILLA BEAN: https://drive.google.com/open?id=1oedYKKmLDNsceIkv6jYWjmFinzeLOZhu

26. PHASE8 MILK CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1zYba5yM87h_GTjQmnYlm8QRMgVC2IbRf

27. NITRO TECH STRAWBERRY: https://drive.google.com/open?id=1ga3hyQscv6CYqpECYtIUDgIHmWfWXSDb

28. HYDROXYCUT HARDCORE ELITE: https://drive.google.com/open?id=1Z0ltqHZ1YWZiU7yf0gYQsJHobKMfZw3w

29. ISO ZERO CHOCOLATE MILKSHAKE: https://drive.google.com/open?id=1PVE_p5hA-2tX7Z1HniyayHlgzV4P1azN

30. MASS TECH EXTREME CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1ww5XHebIHWMNHTx7KuFxk74OOQ-BP-_L

31. MASS TECH VANILLA: https://drive.google.com/open?id=1xsWP4IiiTOZAO1Ktd8T_KMNmRGSQU910

32. NITRO CASEIN GOLD CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1zT_tgp3H7rUp9BcbEiMdDiFKsk9OpHLV

33. NITRO TECH VANILLA: https://drive.google.com/open?id=186xOq0dhONHf0G5waU8cl5j3XYlSSKyC

34. NITRO TECH WHEY GOLD DOBLE RICH CHOCOLATE: https://drive.google.com/open?id=1cJd3Ghb6EtTOUht8SWG_oP-Gij3jmTbP

35. PREMIUM MASS GAINER VANILLA: https://drive.google.com/open?id=14yLadCfe2SwMjdqTF8JTwRnocG-6R8GO

36. VAPOR X5 NEXT GEN BLUE RASPBERRY FUSION: https://drive.google.com/open?id=1JdcsFlCTwx7U_ASEfjeORDS8ouMuDmus

37. ISO SENSATION 93 DELICIOUS CAFÉ BRAZIL: https://drive.google.com/open?id=1Ps02Y7-_563qAJTJLRwi4xLNobfUkTZ8

38. PROSTAR 100% WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREME: https://drive.google.com/open?id=10M-i0zU4N9G1mAo6CTHYOiOuaJIc8D-m

Thông báo bộ công thương
Facebook chat